ING

Informacja prawna dot. korzystania z serwisu

  1. Zawartosc serwisu www.grainwestycyjna.pl przeznaczona jest wylacznie do uzytkowania przez osoby, które posiadaja stale miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby majace miejsce zamieszkania w innych krajach i/lub jurysdykcjach nie sa uprawnione do korzystania z tej strony internetowej, dotyczy to w szczególnosci osób, które mieszkaja w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Kanadzie.
  2. Produkty opisane na tej stronie nie moga byc oferowane do sprzedazy we wszystkich jurysdykcjach. Obowiazujace ograniczenia sprzedazy zawarte sa w prospekcie emisyjnym i musza byc przestrzegane przez uzytkowników niniejszego serwisu internetowego.
  3. ING Bank N.V. jest podmiotem odpowiedzialnym za serwis www.grainwestycyjna.pl oraz za zarzadzanie jego zawartoscia.

Warunki ogólne

  1. W zwiazku z korzystaniem z serwisu nie jest zawierana zadna umowa pomiedzy uzytkownikiem a ING Bank N.V., w szczególnosci nie jest zawierana zadna umowa dotyczaca udzielania porad lub informacji. Z korzystania ze strony internetowej lub z akceptacji niniejszych Warunków ogólnych nie moga wynikac zadne roszczenia uzytkownika wobec ING Bank N.V..

Doradztwo i uslugi/czynnosci inwestycyjne

  1. Tresci zamieszczone w serwisie maja charakter wylacznie informacyjny i nie stanowia doradztwa inwestycyjnego, zalecenia lub zachety do kupna, sprzedazy lub utrzymywania w posiadaniu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przedstawione informacje nie zastepuja profesjonalnych porad dla inwestorów. Informacje na stronie nie stanowia oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych. Uzytkownik nie moze nabywac instrumentów finansowych za posrednictwem niniejszego serwisu, jest to mozliwe jedynie za posrednictwem odpowiednich rachunków inwestycyjnych.

Informacje zawarte na stronie

  1. Informacje w serwisie pochodza zarówno od ING Bank N.V. jak równiez od osób trzecich. Ani ING Bank N.V. ani pozostali dostawcy danych nie moga zapewnic, ze podane informacje sa prawdziwe, kompletne i aktualne w dowolnym momencie. Wszelkie dane kursowe moga byc przekazywane z opóznieniem lub wykazane jako wskaznik cen. ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci za niepelne, bledne lub nieaktualne informacje zamieszczone w tym serwisie. Niniejszy serwis moze zawierac linki do innych stron, których zawartosc nie podlega kontroli i akceptacji przez ING Bank N.V.. ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci za zawartosc tych stron, dochodzenie jakichkolwiek roszczen wobec ING Bank N.V. w zwiazku z korzystaniem z powyzszych stron jest wykluczone.

Dostepnosc

  1. ING Bank N.V. nie gwarantuje uzytkownikom niniejszego serwisu, ze bedzie on dostepny w dowolnej porze. W szczególnosci ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku awarii, przerw w dostepie lub calkowitego braku dostepu do serwisu. Jesli ING Bank N.V. zamieszcza linki do innych witryn internetowych, które naleza do osób trzecich, zawartosc tych stron internetowych jest tworzona przez ich wlascicieli. ING Bank N.V. nie ma mozliwosci sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad zawartoscia tych stron internetowych.

Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa do informacji zawartych serwisie, tresci, obrazów, filmów i oprogramowania sa wlasnoscia ING Bank N.V., ING Group N.V., dostawców danych lub innych osób trzecich. W szczególnosci dotyczy to znaków towarowych i logotypów, których jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie i usuwanie jest zabronione. Informacje zamieszczone w tym serwisie moga byc wykorzystywane wylacznie do celów osobistych. Jakiekolwiek korzystanie z tej strony w celach komercyjnych bez pisemnej zgody ING Bank N.V. jest zabronione.

Pliki cookies

  1. Odwiedzenie tej witryny moze powodowac automatycznie generowanie ciasteczek (Cookies), które moga byc tymczasowo przechowywane w pamieci komputera lub na dysku twardym. Ciasteczko to maly plik tekstowy, który witryna www umieszcza na komputerze uzytkownika w celu umozliwienia komputerowi dostepu do niektórych informacji na pózniejszym etapie. Ciasteczka sluza do rejestracji informacji dotyczacych korzystania z tej strony i moga zawierac informacje dotyczace wybranych ustawien, które Panstwo wybrali na tej stronie. Ciasteczka nie zawieraja zadnych danych osobowych, które umozliwilyby osobom trzecim przeczytanie i zrozumienie informacji na Panstwa temat, takich jak imie i nazwisko lub numer konta. Jesli nie chca Panstwo, aby ING wykorzystywalo ciasteczka podczas odwiedzania tej Strony Internetowej, mozna wybrac odpowiednie ustawienia w przegladarce internetowej, które skonfiguruja komputer tak, aby nie przyjmowal zadnych ciasteczek. Jednakze, moze to spowodowac ograniczenie mozliwosci korzystania z tej Strony Internetowej i niektórych jej funkcji. Korzystajac z tej Strony Internetowej potwierdzaja Panstwo, ze zostali poinformowani o tym sposobie gromadzenia danych i udzielaja Panstwo zgode, aby ING Bank N.V. wykorzystywalo wspomniane informacje.

Wprowadzanie zmian

  1. ING Bank N.V. zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania zmian w wybranych fragmentach lub w calosci niniejszej strony w dowolnym czasie, bez wczesniejszego uprzedzenia. Jezeli jedno lub wiecej postanowien niniejszych Warunków ogólnych traci swa waznosc, waznosc pozostalych postanowien pozostaje w mocy. Niniejsze Warunki Ogólne i relacje miedzy uzytkownikiem a ING Bank N.V. reguluja wylacznie przepisy prawa polskiego. Emitent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach Ogólnych w dowolnym momencie.