ING

Wyciąg z regulaminu – podstawowe zasady 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNYM REGULAMINEM KONKURSU

  1. Czas trwania - § 5

Konkurs trwa 8 – 24 października 2018

  1. od 8 do 14 października 2018 roku („Faza testowa”) – transakcje zawierane w celach edukacyjnych
  2. od 15 do 24 października 2018 roku („Faza główna”) – transakcje mają wpływ na możliwość zdobycia nagrody/nagród.
  1. Cel i ograniczenia – § 6  

- Celem jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu.

- Ograniczenia w inwestowaniu:

  1. maksymalnie 50% całkowitego kapitału na certyfikaty ING Turbo;
  2. maksymalnie 100% całkowitego kapitału na certyfikaty ETF;
  3. maksymalnie 100% całkowitego kapitału na akcje wybranych spółek.
  4. maksymalnie 10% kapitału w jeden instrument dostępny na platformie
  5. nie można stracić więcej niż 50% początkowego kapitału – jeśli tak się stanie następuje wykluczenie z konkursu.
  1. Nagrody – § 11

Łącznie 28 nagród.

– 20 nagród dla osób o najwyższej stopie zwrotu za cały czas trwania Fazy głównej („Nagroda główna”)

- 8 nagród dla osób, które w poszczególne dni Fazy głównej uzyskały najwyższą stopę zwrotu („Nagroda dzienna”)

- można wygrać maksymalnie 2 nagrody – Nagrodę dzienną oraz Nagrodę główną

- wysyłka nagród odbywa się na imię i nazwisko podane przy rejestracji, oraz podany później adres do korespondencji.

  

PEŁEN REGULAMIN KONKURSU