Gra inwestycyjna

Informacja prawna dot. korzystania z serwisu

Warunki uczestnictwa
  1. Zawartość serwisu www.grainwestycyjna.pl przeznaczona jest wyłącznie do użytkowania przez osoby, które posiadają stale miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby mające miejsce zamieszkania w innych krajach i/lub jurysdykcjach nie są uprawnione do korzystania z tej strony internetowej, dotyczy to w szczególności osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Kanadzie.
  2. Produkty opisane na tej stronie nie mogą być oferowane do sprzedaży we wszystkich jurysdykcjach. Obowiązujące ograniczenia sprzedaży zawarte są w prospekcie emisyjnym i musza być przestrzegane przez użytkowników niniejszego serwisu internetowego.
  3. ING Bank N.V. jest podmiotem odpowiedzialnym za serwis www.grainwestycyjna.pl oraz za zarzadzanie jego zawartością.

Warunki ogólne

W związku z korzystaniem z serwisu nie jest zawierana żadna umowa pomiędzy użytkownikiem a ING Bank N.V., w szczególności nie jest zawierana żadna umowa dotycząca udzielania porad lub informacji. Z korzystania ze strony internetowej lub z akceptacji niniejszych Warunków ogólnych nie mogą wynikać żadne roszczenia użytkownika wobec ING Bank N.V..

Doradztwo i usługi/czynności inwestycyjne

Treści zamieszczone w serwisie maja charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, zalecenia lub zachęty do kupna, sprzedaży lub utrzymywania w posiadaniu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przedstawione informacje nie zastępują profesjonalnych porad dla inwestorów. Informacje na stronie nie stanowią oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Użytkownik nie może nabywać instrumentów finansowych za pośrednictwem niniejszego serwisu, jest to możliwe jedynie za pośrednictwem odpowiednich rachunków inwestycyjnych.

Informacje zawarte na stronie

Informacje w serwisie pochodzą zarówno od ING Bank N.V. jak również od osób trzecich. Ani ING Bank N.V. ani pozostali dostawcy danych nie mogą zapewnić, ze podane informacje są prawdziwe, kompletne i aktualne w dowolnym momencie. Wszelkie dane kursowe mogą być przekazywane z opóźnieniem lub wykazane jako wskaźnik cen. ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialności za niepełne, błędne lub nieaktualne informacje zamieszczone w tym serwisie. Niniejszy serwis może zawierać linki do innych stron, których zawartość nie podlega kontroli i akceptacji przez ING Bank N.V.. ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, dochodzenie jakichkolwiek roszczeń wobec ING Bank N.V. w związku z korzystaniem z powyższych stron jest wykluczone.

Dostępność

ING Bank N.V. nie gwarantuje użytkownikom niniejszego serwisu, ze będzie on dostępny w dowolnej porze. W szczególności ING Bank N.V. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii, przerw w dostępie lub całkowitego braku dostępu do serwisu. Jeśli ING Bank N.V. zamieszcza linki do innych witryn internetowych, które należą do osób trzecich, zawartość tych stron internetowych jest tworzona przez ich właścicieli. ING Bank N.V. nie ma możliwości sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad zawartością tych stron internetowych.

Pliki cookies

Odwiedzenie tej witryny może powodować automatycznie generowanie ciasteczek (cookies), które mogą być tymczasowo przechowywane w pamięci komputera lub na dysku twardym. Ciasteczko to mały plik tekstowy, który witryna www umieszcza na komputerze użytkownika w celu umożliwienia komputerowi dostępu do niektórych informacji na późniejszym etapie. Ciasteczka służą do rejestracji informacji dotyczących korzystania z tej strony i mogą zawierać informacje dotyczące wybranych ustawień, które Państwo wybrali na tej stronie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, które umożliwiłyby osobom trzecim przeczytanie i zrozumienie informacji na Państwa temat, takich jak imię i nazwisko lub numer konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby ING wykorzystywało ciasteczka podczas odwiedzania tej Strony Internetowej, można wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, które skonfigurują komputer tak, aby nie przyjmował żadnych ciasteczek. Jednakże, może to spowodować ograniczenie możliwości korzystania z tej Strony Internetowej i niektórych jej funkcji. Korzystając z tej Strony Internetowej potwierdzają Państwo, ze zostali poinformowani o tym sposobie gromadzenia danych i udzielają Państwo zgodę, aby ING Bank N.V. wykorzystywało wspomniane informacje.

Wprowadzanie zmian

ING Bank N.V. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wybranych fragmentach lub w całości niniejszej strony w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków ogólnych traci swa ważność, ważność pozostałych postanowień pozostaje w mocy. Niniejsze Warunki Ogólne i relacje miedzy użytkownikiem a ING Bank N.V. regulują wyłącznie przepisy prawa polskiego. Emitent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach Ogólnych w dowolnym momencie.