Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV59840

Turbo Long 110,5 na KGHM Turbo

Bariera
110,50
Poziom finansowania
100,84
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.96
Instrumenty bazowe
KGHM
Bazowa stopa referencyjna*
115,03 (-1,91%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty