Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV59337

Certyfikaty Long na KGHM 106,800 Turbo

Bariera
106,80
Poziom finansowania
97,03
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
0.98
Instrumenty bazowe
KGHM
Bazowa stopa referencyjna*
132,83 (+0,30%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty