Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV58719

Turbo Long 105,7 na CD Projekt Turbo

Bariera
105,70
Poziom finansowania
92,04
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
1.34
Instrumenty bazowe
CD Projekt
Bazowa stopa referencyjna*
129,84 (-1,17%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty