Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV58719

Certyfikaty Long na CD Projekt 105,700 Turbo

Bariera
105,70
Poziom finansowania
92,04
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
1.34
Instrumenty bazowe
CD Projekt
Bazowa stopa referencyjna*
142,64 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty