Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV58701

Certyfikaty Long na CD Projekt 108,900 Turbo

Bariera
108,90
Poziom finansowania
95,36
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
1.35
Instrumenty bazowe
CD Projekt
Bazowa stopa referencyjna*
116,14 (+0,30%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty