Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV58479

Certyfikaty Long na KGHM 106,200 Turbo

Bariera
106,20
Poziom finansowania
96,87
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
0.93
Instrumenty bazowe
KGHM
Bazowa stopa referencyjna*
141,38 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty