Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV58446

Certyfikaty Short na PGE 7,400 Turbo

Bariera
7,40
Poziom finansowania
8,07
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
0.65
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
7,76 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty