Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV58446

Turbo Short 7,4 na PGE Turbo

Bariera
7,40
Poziom finansowania
8,07
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.65
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
6,90 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty