Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV57737

Turbo Long 5,5 na PGE Turbo

Bariera
5,50
Poziom finansowania
5,04
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.46
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
7,05 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty