Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV57729

Turbo Long 5,8 na PGE Turbo

Bariera
5,80
Poziom finansowania
5,35
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.43
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
7,05 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty