Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV56853

Short na PGE 8,600 Turbo

Bariera
8,60
Poziom finansowania
9,31
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.69
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
7,74 (-0,08%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty