Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV56523

Certyfikaty Short na PGE 9,100 Turbo

Bariera
9,10
Poziom finansowania
9,95
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
0.82
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
6,71 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty