Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV46714

Turbo Short 155,7 na PEO Turbo

Bariera
155,70
Poziom finansowania
168,46
Termin wygaśnięcia
18.05.22, 07:23:55
Wartość rezydualna
0
Instrumenty bazowe
PEO
Bazowa stopa referencyjna*
91,31 (-0,99%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty