Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV46490

Certyfikaty Long na EUR/PLN 4,701 Turbo

Bariera
4,70
Poziom finansowania
4,61
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
9.27
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,34 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty