Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV45815

Turbo Short 8,8 na PGE Turbo

Bariera
8,80
Poziom finansowania
9,52
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.71
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
10,33 (+4,51%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty