Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV45203

Turbo Short 4,686 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,69
Poziom finansowania
4,78
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
9.36
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,61 (-0,13%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty