Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV44974

Turbo Short 9,9 na PGE Turbo

Bariera
9,90
Poziom finansowania
10,79
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.89
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
9,04 (-4,34%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty