Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV44875

Turbo Short 5,827 na GBP/PLN Turbo

Bariera
5,83
Poziom finansowania
5,95
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
10.68
Instrumenty bazowe
GBP/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
5,61 (-0,19%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty