Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV44735

Turbo Short 4,905 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,91
Poziom finansowania
5,01
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
7.55
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,76 (+0,65%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty