Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV44560

Turbo Short 5,656 na GBP/PLN Turbo

Bariera
5,66
Poziom finansowania
5,77
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
11.62
Instrumenty bazowe
GBP/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
5,61 (-0,19%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty