Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV44545

Turbo Long 5,335 na GBP/PLN Turbo

Bariera
5,34
Poziom finansowania
5,23
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
10.08
Instrumenty bazowe
GBP/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
5,42 (-0,23%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty