Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV42697

Turbo Short 186,7 na KGHM Turbo

Bariera
186,70
Poziom finansowania
207,42
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
20.7
Instrumenty bazowe
KGHM
Bazowa stopa referencyjna*
102,23 (-3,45%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty