Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV40816

Turbo Long 87,7 na PEO Turbo

Bariera
87,70
Poziom finansowania
81,64
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
3.98
Instrumenty bazowe
PEO
Bazowa stopa referencyjna*
72,19 (-0,99%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty