Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV40345

Turbo Short 7,8 na PGNiG Turbo

Bariera
7,80
Poziom finansowania
8,53
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.73
Instrumenty bazowe
PGNiG
Bazowa stopa referencyjna*
5,16 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty