Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV40337

Short na PGE 11,500 Turbo

Bariera
11,50
Poziom finansowania
12,55
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
7,70 (-0,49%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty