Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39917

Turbo Short 7,1 na PGN Turbo

Bariera
7,10
Poziom finansowania
7,70
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.6
Instrumenty bazowe
PGN
Bazowa stopa referencyjna*
6,23 (+3,89%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty