Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39206

Turbo Long 6,5 na PGE Turbo

Bariera
6,50
Poziom finansowania
6,03
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.47
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
9,04 (-4,34%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty