Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39081

Turbo Short 4,857 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,86
Poziom finansowania
4,96
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
9.99
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,61 (-0,13%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty