Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV38679

Turbo Long 68,6 na PEO Turbo

Bariera
68,60
Poziom finansowania
63,77
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
4.83
Instrumenty bazowe
PEO
Bazowa stopa referencyjna*
72,19 (-0,99%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty