Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV38505

Turbo Long 65,2 na PEO Turbo

Bariera
65,20
Poziom finansowania
60,61
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
4.59
Instrumenty bazowe
PEO
Bazowa stopa referencyjna*
72,19 (-0,99%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty