Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV36269

Turbo Long 47,9 na PEO Turbo

Bariera
47,90
Poziom finansowania
44,58
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
3.32
Instrumenty bazowe
PEO
Bazowa stopa referencyjna*
93,51 (-0,99%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty