Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV35329

Turbo Long 5,1 na PGE Turbo

Bariera
5,10
Poziom finansowania
4,76
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.32
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
7,05 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty