Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV26823

Certyfikaty Long na EUR/PLN 4,651 Turbo

Bariera
4,65
Poziom finansowania
4,58
Termin wygaśnięcia
-
Wartość rezydualna
6.84
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,34 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty