Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV26708

Turbo Long 4,663 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,66
Poziom finansowania
4,61
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
5.78
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,70 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty