Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV25684

Turbo Long 4,711 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,71
Poziom finansowania
4,62
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
9.26
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,70 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty