ING

Zasady gry

Zaloguj się

Po rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twoje uczestnictwo w grze.

Wirtualne środki pieniezne

Grę inwestycyjną rozpoczynasz dysponując wirtualną kwotą 100 000,00 zł, którą możesz wykorzystać do zawierania transakcji. Przed rozpoczęciem gry z nagrodami, twój portfel zostanie wyzerowany i rozpoczniesz ponownie z nowym portfelem zasilonym wirtualną kwotą 100 000,00 zł.

Jeżeli w trakcie trwania Fazy Głównej stan Twojego portfela spadnie poniżej 50 000 zł zostaniesz wykluczony z rozgrywki. Warunek ten sprawdzany będzie raz dziennie po zakończeniu sesji giełdowej. 

Składanie zleceń

W Panelu głównym i Portfelu można łatwo składać zlecenia kupna i sprzedaży certyfikatów ING Turbo. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt i złożyc zlecenie. Bieżące zlecenia i historie transakcji można przeglądać w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym.

Do 10% na jeden instrument bazowy

Wartość środków przeznaczonych na inwestycje w jeden instrument bazowy nie może przekroczyć 10% wartości portfela. Na przykład: posiadasz 100 000,00 zł w swoim portfelu. Chcesz nabyć certyfikaty ING Turbo bazujące na kursie akcji PKO. Z powodu „reguły 10%”, możesz kupić ING Turbo oparte o akcje PKO za maksymalną łączną kwotę 10 000,00 zł, zarówno typu Long jak i Short.

Obserwacja uczestników

Masz możliwość obserwowania innych uczestników gry. Możesz śledzić poczynania najskuteczniejszych inwestorów, w tym swoich przyjaciół i rodziny.

Maksymalny podział inwestycji według rodzaju produktu

W swoim portfelu możesz przeznaczyć:

  • 100% całkowitego kapitału na ETF
  • 100% całkowitego kapitału na Akcje
  • 50% całkowitego kapitału na ING Turbo

Subklasyfikacje

Możesz stworzyć swoją własną Subklasyfikację i współzawodniczyć z przyjaciółmi i rodziną. Po wybraniu nazwy możesz rozpocząc zapraszanie swoich przyjaciół. Wasze wyniki są prezentowane zarówno w Subklasyfikacji jak i w Klasyfikacji generalnej.

Koszty transakcji

W grze inwestycyjnej obowiązują następujące koszty transakcjyjne (prowizje): 0,00 zł + 0,30% wartości zlecenia, maksymalnie 150,00 zł.

Realne notowania

Gra inwestycyjna zapewnia dostęp do notowań rynkowych przekazywanych z nieznacznym opóźnieniem. Zawieranie transakcji jest możliwe w dniach sesyjnych na GPW, zgodnie z aktualnymi harmonogramami sesji dla poszczególnych instrumentów.