ING

Faq

Dlaczego Certyfikat ING Turbo został wygaszony bez osiągnięcia poziomu Bariery?

Certyfikaty ING Turbo nie mogą wygasnąć bez osiągnięcia Bariery przez kurs instrumentu bazowego, z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji wskazanych w prospekcie emisyjnym. Może jednak zdarzyć się, że pomimo osiągnięcia poziomu Bariery, ING Turbo wciąż jest dostępny w Grze, ponieważ nie zawsze usunięcie Certyfikatu z platformy może nastąpić niezwłocznie.

W takiej sytuacji, możliwe jest przez pewien czas zawieranie transakcji na Certyfikacie, pomimo iż powinien on zostać wycofany. Po jego usunięciu z platformy, wszystkie transakcje dla tego Certyfikatu zostaną anulowane.

Dlaczego Certyfikaty ING Turbo, których instrumenty bazowe nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (np. Apple) nadal zmieniają swoją wartość poza godzinami obrotu na GPW?

Ponieważ nie ma wtedy możliwości zawierania transakcji na Certyfikatach ING Turbo, może wystąpić sytuacja, w której inwestorzy nie będą mogli zareagować na zmiany rynkowe i posiadane przez nich Certyfikaty ING Turbo będą zawieszone z powodu osiągnięcia Bariery od samego początku najbliższej sesji na GPW.

Dlaczego moje zlecenie nie zostało zrealizowane?

To może wynikać z kilku przyczyn:

  • Zlecenie złożono poza godzinami obrotu danego instrumentu: obrót ING Turbo odbywa się od 9:05 do 16:50, obrót akcjami i ETF od 09:00 do 17:05. Poza tymi godzinami możliwe jest składanie zleceń, ale będą one realizowane na początku najbliższego dnia sesyjnego na GPW.
  • Jest możliwe, że masz już otwartą pozycję w swoim portfelu dla instrumentów bazujących na danym aktywie bazowym i osiągnąłeś dopuszczalny limit.
  • W momencie składania danego zlecenia wartość środków zaangażowanych w jeden instrument bazowy nie przekraczała 10%. Jeżeli w następstwie sytuacji rynkowej wartość środków w jednym instrumencie bazowym przekroczyła 10%, kolejne zlecenia nie są już realizowane.
  • Jest możliwe, że zlecenie posiada limit ceny i że nie został on osiągnięty.

Co należy zrobić, jeśli zapomnę hasła?

Kliknij przycisk „Nie pamiętasz hasła?”, który znajduje się na stronie logowania. Wpisz swój adres e-mail, którego użyłeś podczas rejestracji w grze. Otrzymasz wiadomości e-mail, za pomocą której można zmienić hasło. Możliwe, że wiadomość pojawi się w folderze ze spamem w Twojej skrzynce, dlatego sprawdź także ten folder, jeśli nie otrzymasz maila zmieniającego hasło.