Gra inwestycyjna

Akademia

Zlecenia stop-loss

Czym jest zlecenie stop-loss?

Za pomocą tego zlecenia określasz cenę, po której ma zostać aktywowane zlecenie sprzedaży. Będzie ono zrealizowane po cenie z danego momentu. Może być niższa niż limit aktywacji.

Kiedy warto wykorzystać zlecenie stop-loss?

Możesz go wykorzystać, aby ograniczyć swoje straty. Za pomocą zlecenia stop-loss możesz sprzedawać akcje, które spadają poniżej akceptowalnej przez Ciebie wartości.

Przykład wykorzystania zlecenia stop-loss

  • Masz akcję o wartości 25 zł.
  • Aby chronić swój kapitał, składasz zlecenie stop-loss z limitem aktywacji 20 zł.
  • Gdy kurs akcji spadnie do 20 zł automatycznie zostanie aktywowane zlecenie sprzedaży Po Każdej Cenie (PKC).
  • Kwota zawartej transakcji może być niższa niż 20 zł.
Przejdź do testu na temat zlecenia stop-loss