Gra inwestycyjna

Akademia

Certyfikaty Turbo

Czym są certyfikaty Turbo?

Certyfikaty Turbo są oferowane przez ING N.V. Dzięki nim można zarabiać na spadku lub wzroście instrumentów bazowych takich jak akcje, indeksy, surowce, obligacje czy waluty.

Jak działają certyfikaty?

Dzięki nim nie możesz kupić instrument bazowy za ułamek jego wartości.

Ryzyka związane z inwestowaniem w certyfikaty Turbo.

Inwestowanie w produkty z dźwignią wiąże się z większym ryzykiem niż bezpośrednia inwestycja w instrument bazowy. Dla uzyskania większej wiedzy na ten temat zapraszamy do naszej broszury.

Certyfikaty Long i Short

Możesz handlować dwoma rodzajami certyfikatów, Long których wartość rośnie kiedy rośnie kurs instrumentu bazowego, oraz Short których wartość rośnie kiedy spada kurs instrumentu bazowego. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz certyfikat Long a instrument bazowy spadnie to wartość certyfikatów też spadnie. Tak samo jeśli wybierzesz certyfikat Short a kurs instrumentu wzrośnie to wartość certyfikatów short spadnie.

Zmiana kursu instrumentu bazowego

Jeśli spodziewasz się wzrostu instrumentu bazowego zainteresuj się certyfikatami Long. Jeśli spodziewasz się spadków np. WIG20, możesz sprawdzić certyfikaty Short.

Czym jest dźwignia?

Dzięki dźwigni możesz zarabiać nawet na niewielkich ruchach instrumentu bazowego. Procentowa zmiana ceny certyfikatu jest większa niż procentowa zmiana kursu instrumentu bazowego. Dla różnych instrumentów bazowych posiadamy certyfikaty o różnych dźwigniach. Im wyższa dźwignia tym wyższy możliwy zwrot, ale też ryzyko związane z inwestycją.

Przykład działania dźwigni

Poziom dźwigni wskazuje o ile mocniej będzie zmieniać się wartość certyfikatu w stosunku do instrumentu bazowego. Dla certyfikatu z dźwignią 5, zmiana instrumentu bazowego o 10% spowoduje zmianę wartości o 50%.

Poziom finansowania

Kupując certyfikaty płacisz tylko ułamek wartości instrumentu bazowego. Poziom finansowania jest kwotą pożyczki jakiej ING udziela na pozostałą część wartości instrumentu bazowego. Dla certyfikatów Long poziom finansowania jest poniżej ceny instrumentu bazowego, dla certyfikatów Short powyżej kursu instrumentu bazowego.

Przykład działania poziomu finansowania

Poziom finansowania dodany z wartością certyfikatu da cenę instrumentu bazowego.

  • Jedna akcja kosztuje 100 zł.
  • Poziom finansowania certyfikatu wynosi 80 zł.
  • 100 zł - 80 zł = 20 zł
  • W tym przykładzie cena certyfikatu równa się 20 zł.

Czym jest bariera?

Dzięki barierze nigdy nie stracisz więcej niż kwota, którą zainwestowałeś. Po osiągnięciu bariery przez kurs instrumentu bazowego ING zamknie pozycje zabezpieczające Twoją inwestycję i wypłaci Tobie wartość rezydualną. Nigdy nie będzie ona mniejsza niż zero.

Przykład działania bariery.

Bieżąca cena instrumentu bazowego równa się 100 zł. Bariera to 90 zł, a poziom finansowania 80 zł. Kiedy kurs instrumentu bazowego osiągnie 90 zł powiązany z nim certyfikat zostanie zawieszony i wycofany z obrotu. Otrzymasz wtedy wartość rezydualną na poziomie 10 zł. Kwota ta może być niższa, np. jeśli instrument bazowy otworzy się z luką. Wartość rezydualna jednak nigdy nie będzie niższa niż 0 zł. Nigdy nie będzie konieczności dopłaty.

Koszty

Jeśli handlujesz certyfikatami ponosisz koszty prowizji brokerskiej oraz koszt związany z finansowaniem przez emitenta. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej broszurze.

Przejdź do testu na temat certyfikatów