Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV57430

Turbo Short 5,578 na GBP/PLN Turbo

Bariera
5,58
Poziom finansowania
5,69
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
11.66
Instrumenty bazowe
GBP/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
5,47 (0,00%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty