Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV50435

Turbo Short 44,1 na PKOBP Turbo

Bariera
44,10
Poziom finansowania
47,70
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
3.6
Instrumenty bazowe
PKOBP
Bazowa stopa referencyjna*
34,30 (-0,56%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty