Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV46284

Turbo Long 123,0 na PEO Turbo

Bariera
123,00
Poziom finansowania
114,76
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
8.24
Instrumenty bazowe
PEO
Bazowa stopa referencyjna*
91,31 (-0,99%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty