Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV44966

Turbo Short 9,3 na PGE Turbo

Bariera
9,30
Poziom finansowania
10,14
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.84
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
9,04 (-4,34%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty