Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39719

Turbo Long 7,3 na PGE Turbo

Bariera
7,30
Poziom finansowania
6,78
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.51
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
10,33 (+4,51%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty