Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39511

Turbo Long 6,9 na PGE Turbo

Bariera
6,90
Poziom finansowania
6,39
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.32
Instrumenty bazowe
PGE
Bazowa stopa referencyjna*
10,33 (+4,51%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty