Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39073

Turbo Short 4,828 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,83
Poziom finansowania
4,93
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
9.87
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,76 (+0,65%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty