Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39065

Turbo Short 4,799 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,80
Poziom finansowania
4,90
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
9.83
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,76 (+0,65%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty