Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV39057

Turbo Short 4,779 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,78
Poziom finansowania
4,88
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
9.77
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,61 (-0,13%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty