Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV37077

Turbo Long 5,0 na PGN Turbo

Bariera
5,00
Poziom finansowania
4,60
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
0.4
Instrumenty bazowe
PGN
Bazowa stopa referencyjna*
6,23 (+3,89%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty