Gra inwestycyjna

ISIN: PLINGNV25643

Turbo Long 4,497 na EUR/PLN Turbo

Bariera
4,50
Poziom finansowania
4,41
Termin wygaśnięcia
Wartość rezydualna
8.31
Instrumenty bazowe
EUR/PLN
Bazowa stopa referencyjna*
4,61 (-0,13%)
Waluta instrumentu bazowego
polski złoty